01 ภาษาไทย [ประถม]

[TH] การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน Image

[TH] การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน

[TH] ชนิดของคำ Image

[TH] ชนิดของคำ

[TH] แม่ ก กา พาสนุก Image

[TH] แม่ ก กา พาสนุก

[TH] สะกด คำนำ สู่การเขียน Image

[TH] สะกด คำนำ สู่การเขียน

การใช้คำบันและบรรในภาษาไทย Image

การใช้คำบันและบรรในภาษาไทย

คำควบกล้ำ Image

คำควบกล้ำ

พยัญชนะควบกล้ำ Image

พยัญชนะควบกล้ำ

มาตราตัวสะกด Image

มาตราตัวสะกด

01 ภาษาไทย [มัธยม]

[TH] การแต่งกลอนสุภาพ Image

[TH] การแต่งกลอนสุภาพ

[TH] การสร้างคำในภาษาไทย (คำประสม คำซ้อน) Image

[TH] การสร้างคำในภาษาไทย (คำประสม คำซ้อน)

[TH] คำคล้องจอง Image

[TH] คำคล้องจอง

[TH] คำเป็น คำตาย Image

[TH] คำเป็น คำตาย

[TH] วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Image

[TH] วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

[TH] เสียงสระในภาษาไทย Image

[TH] เสียงสระในภาษาไทย

[TH] อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย Image

[TH] อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย

การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณา Image

การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณา

การเขียนสะกดคำรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ Image

การเขียนสะกดคำรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์

การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน Image

การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน

การผันวรรณยุกต์ Image

การผันวรรณยุกต์

การวิเคราะห์วรรณศิลป์ในกลอนดอกสร้อยรําพึงในป่าช้า Image

การวิเคราะห์วรรณศิลป์ในกลอนดอกสร้อยรําพึงในป่าช้า

การอ่านข้อมูลจากแผนที่ แผนผัง แผนภูมิ และกราฟ Image

การอ่านข้อมูลจากแผนที่ แผนผัง แผนภูมิ และกราฟ

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง Image

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ Image

คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

คำไทยแท้ Image

คำไทยแท้

คำยืมภาษาต่างประเทศ Image

คำยืมภาษาต่างประเทศ

โครงภาพพระราชพงศาวดาร Image

โครงภาพพระราชพงศาวดาร

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน สมเด็จพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้างและพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต Image

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน สมเด็จพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้างและพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

ประโยคในภาษาไทย Image

ประโยคในภาษาไทย

พันธกิจภาษา Image

พันธกิจภาษา

ภาษาบาลีในภาษาไทย Image

ภาษาบาลีในภาษาไทย

มัทนะพาธา Image

มัทนะพาธา

มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา Image

มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

รู้จักคำ นำเรื่อง Image

รู้จักคำ นำเรื่อง

วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น Image

วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

เสียงและพยางค์ในภาษาไทย Image

เสียงและพยางค์ในภาษาไทย

อิเหนา ตอนศึกกระหมังกุหนิง Image

อิเหนา ตอนศึกกระหมังกุหนิง

02 คณิตศาสตร์ [ประถม]

[MA] การคูณ Image

[MA] การคูณ

[MA] การบวก Image

[MA] การบวก

[MA] การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 และไม่มีการทด Image

[MA] การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 และไม่มีการทด

[MA] การประมาณค่าความยาวเป็นเซนติเมตร Image

[MA] การประมาณค่าความยาวเป็นเซนติเมตร

[MA] การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร Image

[MA] การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร

[MA] การวัดความสูงเป็นเมตร Image

[MA] การวัดความสูงเป็นเมตร

[MA] ความหมายของการคูณ Image

[MA] ความหมายของการคูณ

การลบของจำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000 Image

การลบของจำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ Image

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

เหรียญและธนบัตรชนิดต่าง ๆ Image

เหรียญและธนบัตรชนิดต่าง ๆ

02 คณิตศาสตร์ [มัธยม]

[MA] การคูณ หาร และสมบัติ ของจำนวนเต็ม Image

[MA] การคูณ หาร และสมบัติ ของจำนวนเต็ม

[MA] การคูณทศนิยม Image

[MA] การคูณทศนิยม

[MA] การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ Image

[MA] การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ

[MA] การบวก ลบ คูณ หารระคนของพหุนาม Image

[MA] การบวก ลบ คูณ หารระคนของพหุนาม

[MA] การบวก ลบ คูน ระคนของพหุนาม Image

[MA] การบวก ลบ คูน ระคนของพหุนาม

[MA] การบวกจำนวนเต็ม Image

[MA] การบวกจำนวนเต็ม

[MA] การบวกและลบทศนิยม Image

[MA] การบวกและลบทศนิยม

[MA] การเปรียบเทียบเศษส่วน Image

[MA] การเปรียบเทียบเศษส่วน

[MA] การแยกตัวประกอบของพหุนาม Image

[MA] การแยกตัวประกอบของพหุนาม

[MA] การหาผลคูณและผลหารของพหุนาม Image

[MA] การหาผลคูณและผลหารของพหุนาม

[MA] การหาผลลบและผลคูณของพหุนาม Image

[MA] การหาผลลบและผลคูณของพหุนาม

[MA] การหารทศนิยม Image

[MA] การหารทศนิยม

[MA] ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตและรูปสามเหลี่ยม Image

[MA] ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตและรูปสามเหลี่ยม

[MA] ความน่าจะเป็น Image

[MA] ความน่าจะเป็น

[MA] ความหมายการหาร Image

[MA] ความหมายการหาร

[MA] ค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบ Image

[MA] ค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบ

[MA] ค่าสูงสุด-ต่ำสุด ของกราฟฟังก์ชันกำลังสอง Image

[MA] ค่าสูงสุด-ต่ำสุด ของกราฟฟังก์ชันกำลังสอง

[MA] เงิน Image

[MA] เงิน

[MA] จำนวนคละ Image

[MA] จำนวนคละ

[MA] จำนวนเต็ม Image

[MA] จำนวนเต็ม

[MA] จำนวนนับ 1-10 Image

[MA] จำนวนนับ 1-10

[MA] โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก Image

[MA] โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

[MA] ทศนิยม Image

[MA] ทศนิยม

[MA] ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ Image

[MA] ประพจน์และการเชื่อมประพจน์

[MA] พีทาโกรัส Image

[MA] พีทาโกรัส

[MA] ฟังก์ชันเชิงเส้น Image

[MA] ฟังก์ชันเชิงเส้น

[MA] เมทริกซ์ Image

[MA] เมทริกซ์

[MA] ลำดับ Image

[MA] ลำดับ

[MA] ลำดับและอนุกรม Image

[MA] ลำดับและอนุกรม

[MA] สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว Image

[MA] สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

[MA] สัดส่วนตรง Image

[MA] สัดส่วนตรง

[MA] สัดส่วนผกผัน Image

[MA] สัดส่วนผกผัน

[MA] เส้นขนานและมุมภายใน Image

[MA] เส้นขนานและมุมภายใน

[MA] หลักการนับเบื้องต้น Image

[MA] หลักการนับเบื้องต้น

[MA] อนุกรมเลขคณิต Image

[MA] อนุกรมเลขคณิต

[MA] เอกนาม 2 Image

[MA] เอกนาม 2

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก Image

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก

การวัดน้ำหนัก Image

การวัดน้ำหนัก

ค่าต่ำสุด-สูงสุด ของกราฟฟังก์ชันกำลังสอง Image

ค่าต่ำสุด-สูงสุด ของกราฟฟังก์ชันกำลังสอง

พหุนามและพหุนามรูปผลสำเร็จ Image

พหุนามและพหุนามรูปผลสำเร็จ

ระบบจำนวนเต็ม Image

ระบบจำนวนเต็ม

ลำดับเลขคณิต Image

ลำดับเลขคณิต

อัตราส่วน Image

อัตราส่วน

อัตราส่วนและร้อยละ Image

อัตราส่วนและร้อยละ

เอกนาม Image

เอกนาม

03 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ประถม]

[SC] แรงไม่สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ Image

[SC] แรงไม่สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

[SC] วัสดุในชีวิตประจำวัน Image

[SC] วัสดุในชีวิตประจำวัน

[SC] แสงในชีวิตประจำวัน Image

[SC] แสงในชีวิตประจำวัน

การเกิด กลางวัน กลางคืน Image

การเกิด กลางวัน กลางคืน

การแก้ปัญหา Image

การแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย Unplugged Image

การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย Unplugged

การจัดการไฟล์อย่างมีระบบ Image

การจัดการไฟล์อย่างมีระบบ

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย Image

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ Image

การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงของสาร Image

การเปลี่ยนแปลงของสาร

การสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ Image

การสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ

ส่วนประกอบของอากาศ Image

ส่วนประกอบของอากาศ

เหตุผลเชิงตรรกะ Image

เหตุผลเชิงตรรกะ

เหตุผลเชิงตรรกะ Image

เหตุผลเชิงตรรกะ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และแนวทางการป้องกัน Image

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และแนวทางการป้องกัน

03 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [มัธยม]

[SC] กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ Image

[SC] กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์

[SC] กรด-เบส Image

[SC] กรด-เบส

[SC] การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี Image

[SC] การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

[SC] การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพทอน Image

[SC] การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพทอน

[SC] การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ (การเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะ) Image

[SC] การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ (การเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะ)

[SC] การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ (การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส) Image

[SC] การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ (การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส)

[SC] การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ (การเชื่อมโยงการเขียนสูตรโครงสร้างระหว่างแต่ละชนิดของสารประกอบอินทรีย์) Image

[SC] การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ (การเชื่อมโยงการเขียนสูตรโครงสร้างระหว่างแต่ละชนิดของสารประกอบอินทรีย์)

[SC] การเขียนอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรม Image

[SC] การเขียนอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรม

[SC] การค้นหาข้อมูล Image

[SC] การค้นหาข้อมูล

[SC] การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA Image

[SC] การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA

[SC] การเคลื่อนที่ (ระยะทางและการกระจัด) Image

[SC] การเคลื่อนที่ (ระยะทางและการกระจัด)

[SC] การจำลอง DNA Image

[SC] การจำลอง DNA

[SC] การใช้คำค้นที่กระชับเพื่อนำเสนอข้อมูล Image

[SC] การใช้คำค้นที่กระชับเพื่อนำเสนอข้อมูล

[SC] การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน Image

[SC] การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน

[SC] การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ Image

[SC] การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

[SC] การเปลี่ยนแปลงของสาร Image

[SC] การเปลี่ยนแปลงของสาร

[SC] การพัฒนาแอปพลิเคชัน Image

[SC] การพัฒนาแอปพลิเคชัน

[SC] การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย Image

[SC] การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย

[SC] การหักเหของแสง Image

[SC] การหักเหของแสง

[SC] การออกแบบและเทคโนโลยี 3D Model Image

[SC] การออกแบบและเทคโนโลยี 3D Model

[SC] ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Image

[SC] ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

[SC] ความหลากหลายทางชีวภาพ Image

[SC] ความหลากหลายทางชีวภาพ

[SC] เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ Image

[SC] เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

[SC] โซ่อาหาร Image

[SC] โซ่อาหาร

[SC] เทคโนโลยีรอบตัวและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Image

[SC] เทคโนโลยีรอบตัวและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

[SC] ธรรมชาติของคลื่น Image

[SC] ธรรมชาติของคลื่น

[SC] ปฏิกิริยากรด-เบสและเกลือ Image

[SC] ปฏิกิริยากรด-เบสและเกลือ

[SC] ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์บางชนิด Image

[SC] ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์บางชนิด

[SC] ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ Image

[SC] ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

[SC] พลังงานทดแทน Image

[SC] พลังงานทดแทน

[SC] พืช Image

[SC] พืช

[SC] ไฟฟ้าเคมี Image

[SC] ไฟฟ้าเคมี

[SC] มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน Image

[SC] มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

[SC] โมล Image

[SC] โมล

[SC] ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน Image

[SC] ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

[SC] ระบบนิเวศ Image

[SC] ระบบนิเวศ

[SC] ระบบสุริยะ Image

[SC] ระบบสุริยะ

[SC] แรงแม่เหล็ก Image

[SC] แรงแม่เหล็ก

[SC] วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต Image

[SC] วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

[SC] สมดุลเคมี Image

[SC] สมดุลเคมี

[SC] สัตว์ Image

[SC] สัตว์

[SC] สารประกอบไอออนิก Image

[SC] สารประกอบไอออนิก

[SC] สารพันธุกรรม Image

[SC] สารพันธุกรรม

[SC] หัวใจและหลอดเลือด Image

[SC] หัวใจและหลอดเลือด

[SC] อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Image

[SC] อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Scratch เบื้องต้น Image

Scratch เบื้องต้น

Scratch ระดับกลาง Image

Scratch ระดับกลาง

กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม Image

กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม Image

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กลไกไฟฟ้า เเละอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Image

กลไกไฟฟ้า เเละอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

กลไกไฟฟ้าเบื้องต้น Image

กลไกไฟฟ้าเบื้องต้น

การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล Image

การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน Image

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

การเขียนโปรแกรม (Micro bit) Image

การเขียนโปรแกรม (Micro bit)

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python Image

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต Image

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ Image

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ Image

การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Image

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย Image

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ Image

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน Image

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน

การใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัยและชอบธรรม Image

การใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัยและชอบธรรม

การต่อตัวต้านทาน Image

การต่อตัวต้านทาน

การทดสอบ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข Image

การทดสอบ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ Image

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ

การแบ่งปันข้อมูล Image

การแบ่งปันข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย Image

การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Image

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การพัฒนาโครงงาน Image

การพัฒนาโครงงาน

การรวบรวมและสำรวจข้อมูล Image

การรวบรวมและสำรวจข้อมูล

การระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน Image

การระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ Image

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

การวางแผนการแก้ไขปัญหา Image

การวางแผนการแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ข้อมูล Image

การวิเคราะห์ข้อมูล

การสร้างประโยชน์จากผลงาน Image

การสร้างประโยชน์จากผลงาน

การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน Image

การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน

การสื่อสารข้อมูล Image

การสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Image

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การออกแบบการแก้ปัญหา Image

การออกแบบการแก้ปัญหา

การออกแบบเทคโนโลยี Image

การออกแบบเทคโนโลยี

การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม Image

การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม

การออกแบบอัลกอริทึมและการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรม Image

การออกแบบอัลกอริทึมและการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรม

ข้อมูลมีคุณค่า Image

ข้อมูลมีคุณค่า

ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล Image

ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล Image

ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล

ข่าวปลอม Image

ข่าวปลอม

โครงงานกับการแก้ปัญหา Image

โครงงานกับการแก้ปัญหา

ตัวเก็บประจุ Image

ตัวเก็บประจุ

ถูกต้อง ปลอดภัย ใช่เลย แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม Image

ถูกต้อง ปลอดภัย ใช่เลย แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ทรัพย์สินทางปัญญา Image

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทางเลือกที่ดีที่สุด Image

ทางเลือกที่ดีที่สุด

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Image

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Image

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Image

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า Image

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า

เทคโนโลยีอวกาศ Image

เทคโนโลยีอวกาศ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ Image

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

แนวคิดเชิงคำนวณ Image

แนวคิดเชิงคำนวณ

แนวคิดเชิงคํานวณกับการแก้ปัญหา Image

แนวคิดเชิงคํานวณกับการแก้ปัญหา

แนวคิดเชิงคำนวนกับการแก้ปัญหา Image

แนวคิดเชิงคำนวนกับการแก้ปัญหา

แนวคิดเชิงนามธรรม Image

แนวคิดเชิงนามธรรม

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณ Image

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณ

ผลกระทบของด้านเทคโนโลยี Image

ผลกระทบของด้านเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยี Image

ผลกระทบของเทคโนโลยี

ผังงาน Image

ผังงาน

พลเมืองดิจิทัล Image

พลเมืองดิจิทัล

รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ Image

รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ

ระบบย่อยอาหาร Image

ระบบย่อยอาหาร

รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย Image

รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย

เริ่มต้นก้าวแรกกับ Coding Image

เริ่มต้นก้าวแรกกับ Coding

แรงระหว่างประจุ Image

แรงระหว่างประจุ

ลิขสิทธิ์ Image

ลิขสิทธิ์

วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน Image

วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน Image

วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน

วัสดุศาสตร์ Image

วัสดุศาสตร์

วิวัฒนาการการสื่อสารข้อมูล Image

วิวัฒนาการการสื่อสารข้อมูล

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Image

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เสียง Image

เสียง

04 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ประถม]

[SO] การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี Image

[SO] การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

[SO] การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา Image

[SO] การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา

[SO] พุทธประวัติ Image

[SO] พุทธประวัติ

สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค Image

สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

หลักธรรมโอวาท 3 Image

หลักธรรมโอวาท 3

04 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [มัธยม]

[SO] การคิดแบบโยนิโสมนสิการ Image

[SO] การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

[SO] การท่องเที่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิต Image

[SO] การท่องเที่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิต

[SO] การนับเวลา Image

[SO] การนับเวลา

[SO] การบริโภคสินค้าและบริการ Image

[SO] การบริโภคสินค้าและบริการ

[SO] การบริหารจิตและเจริญปัญญา Image

[SO] การบริหารจิตและเจริญปัญญา

[SO] การปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะ Image

[SO] การปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะ

[SO] การปฏิวัติอุตสาหกรรม Image

[SO] การปฏิวัติอุตสาหกรรม

[SO] ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมและเศรษฐกิจสังคมในประเทศไทย Image

[SO] ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมและเศรษฐกิจสังคมในประเทศไทย

[SO] ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ Image

[SO] ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์

[SO] ความหมาย ที่มาของศักราชในปฏิทิน Image

[SO] ความหมาย ที่มาของศักราชในปฏิทิน

[SO] ฐานความรู้สู่การศึกษา Image

[SO] ฐานความรู้สู่การศึกษา

[SO] ตลาดในระบบเศรษฐกิจ Image

[SO] ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

[SO] ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 1 Image

[SO] ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 1

[SO] ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 2 Image

[SO] ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 2

[SO] ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ Image

[SO] ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ

[SO] ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกับทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด Image

[SO] ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกับทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด

[SO] พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ Image

[SO] พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ

[SO] พลเมืองดีของสังคม Image

[SO] พลเมืองดีของสังคม

[SO] พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย Image

[SO] พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

[SO] พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา Image

[SO] พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

[SO] พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม  เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย Image

[SO] พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย

[SO] พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Image

[SO] พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

[SO] พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา Image

[SO] พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา

[SO] ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย Image

[SO] ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย

[SO] ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย Image

[SO] ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

[SO] ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้ Image

[SO] ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้

[SO] ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาเหนือ Image

[SO] ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาเหนือ

[SO] วิธีการทางประวัติศาสตร์ Image

[SO] วิธีการทางประวัติศาสตร์

[SO] หลักฐานทางประวัติศาสตร์ Image

[SO] หลักฐานทางประวัติศาสตร์

[SO] อริยสัจ 4 Image

[SO] อริยสัจ 4

[SO] อริยสัจ 4 (ธรรมที่ควรละ) Image

[SO] อริยสัจ 4 (ธรรมที่ควรละ)

การแปลความหมายภาพจากดาวเทียม Image

การแปลความหมายภาพจากดาวเทียม

พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ Image

พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ Image

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ระบบเศรษฐกิจ Image

ระบบเศรษฐกิจ

05 สุขศึกษาและพลศึกษา [ประถม]

[SO] ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นมรดก Image

[SO] ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นมรดก

05 สุขศึกษาและพลศึกษา [มัธยม]

[HE] Physical Fitness For You (สมรรถภาพทางกายเพื่อคุณ) Image

[HE] Physical Fitness For You (สมรรถภาพทางกายเพื่อคุณ)

[HE] Relaxing Stretching (การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อการผ่อนคลาย) Image

[HE] Relaxing Stretching (การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อการผ่อนคลาย)

[HE] การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น Image

[HE] การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

[HE] การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี Image

[HE] การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

[HE] การปฐมพยาบาล Image

[HE] การปฐมพยาบาล

[HE] การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย Image

[HE] การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

[HE] การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน Image

[HE] การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

[HE] การล่วงละเมิดทางเพศ Image

[HE] การล่วงละเมิดทางเพศ

[HE] การเล่นกีฬาไทย Image

[HE] การเล่นกีฬาไทย

[HE] การเล่นกีฬาสากล Image

[HE] การเล่นกีฬาสากล

[HE] กีฬาประเภททีม Image

[HE] กีฬาประเภททีม

[HE] ทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสกระทบกำแพง ฝาผนัง และการศึกษาโค้งการเรียนรู้ที่แสดงออกต่อการได้มาซึ่งทักษะกลไก Image

[HE] ทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสกระทบกำแพง ฝาผนัง และการศึกษาโค้งการเรียนรู้ที่แสดงออกต่อการได้มาซึ่งทักษะกลไก

[HE] ทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสสลับหน้ามือ-หลังมือ และการศึกษาโค้งการเรียนรู้ที่แสดงออกต่อการได้มาซึ่งทักษะกลไก Image

[HE] ทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสสลับหน้ามือ-หลังมือ และการศึกษาโค้งการเรียนรู้ที่แสดงออกต่อการได้มาซึ่งทักษะกลไก

[HE] ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว Image

[HE] ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว

[HE] ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น Image

[HE] ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

[HE] ระบบประสาท Nervous System Image

[HE] ระบบประสาท Nervous System

[HE] ระบบผิวหนัง Image

[HE] ระบบผิวหนัง

[HE] วัยรุ่นกับพัฒนาการทางเพศ Image

[HE] วัยรุ่นกับพัฒนาการทางเพศ

[HE] สารเสพติด Image

[HE] สารเสพติด

รายการอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย Image

รายการอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

อาหารและโภชนาการ Image

อาหารและโภชนาการ

06 ศิลปะ [มัธยม]

“STOP MOTION” Basic Animation Image

“STOP MOTION” Basic Animation

[AE] เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องเพลงสากล Image

[AE] เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องเพลงสากล

[AE] สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงจากวัสดุใกล้ตัว Image

[AE] สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงจากวัสดุใกล้ตัว

[AR] “DOODLE ART” วาดเส้นสร้างสรรค์ Image

[AR] “DOODLE ART” วาดเส้นสร้างสรรค์

[AR] “ขนมๆ” สนุกกับสีน้ำ Image

[AR] “ขนมๆ” สนุกกับสีน้ำ

[AR] การประดิษฐ์ท่ารำเป็นหมู่ Image

[AR] การประดิษฐ์ท่ารำเป็นหมู่

[AR] การประสมวงดนตรีไทย Image

[AR] การประสมวงดนตรีไทย

[AR] เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล Image

[AR] เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล

[AR] งานปั้น Image

[AR] งานปั้น

[AR] ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ Image

[AR] ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ

[AR] ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม Image

[AR] ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม

[AR] ทัศนธาตุในสิ่งต่าง ๆ Image

[AR] ทัศนธาตุในสิ่งต่าง ๆ

[AR] นาฏยศัพท์ และ ภาษาท่านาฏศิลป์ Image

[AR] นาฏยศัพท์ และ ภาษาท่านาฏศิลป์

[AR] รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย Image

[AR] รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย

[AR] รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม Image

[AR] รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม

[AR] วรรณะสี Image

[AR] วรรณะสี

[AR] ศัพท์ทางทัศนศิลป์ Image

[AR] ศัพท์ทางทัศนศิลป์

[AR] หลักการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย (เบื้องต้น) Image

[AR] หลักการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย (เบื้องต้น)

[AR] องค์ประกอบศิลป์ Image

[AR] องค์ประกอบศิลป์

พาเคลเบลและแคนนอนของเขา (Pachelbel and his Canon) Image

พาเคลเบลและแคนนอนของเขา (Pachelbel and his Canon)

สนุกกับคำ ร้อง ลำ ทำเอง (เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงฉ่อย) Image

สนุกกับคำ ร้อง ลำ ทำเอง (เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงฉ่อย)

หยิบอะไรในบ้านให้เป็นเพลง Image

หยิบอะไรในบ้านให้เป็นเพลง

07 การงานอาชีพ [ประถม]

[HO] การคัดเลือกขยายพันธุ์พืช Image

[HO] การคัดเลือกขยายพันธุ์พืช

[HO] รู้จักพันธ์พืช Image

[HO] รู้จักพันธ์พืช

สวนจิ๋ว ราคาเเจ๋ว Image

สวนจิ๋ว ราคาเเจ๋ว

07 การงานอาชีพ [มัธยม]

[HE] การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน Image

[HE] การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน

[HE] การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Image

[HE] การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

[HE] สิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค Image

[HE] สิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

[HO] การซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น Image

[HO] การซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น

[HO] การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง การเขียนภาพไอโซเมตริก Image

[HO] การดำรงชีวิตและครอบครัว เรื่อง การเขียนภาพไอโซเมตริก

[HO] การถนอมและแปรรูปอาหาร (สาธิตการทำสับปะรดกวน) Image

[HO] การถนอมและแปรรูปอาหาร (สาธิตการทำสับปะรดกวน)

[HO] การประดิษฐ์ภาชนะใบตอง (สาธิตการทำขนมกล้วย) Image

[HO] การประดิษฐ์ภาชนะใบตอง (สาธิตการทำขนมกล้วย)

[HO] การสร้างงานอาชีพ Image

[HO] การสร้างงานอาชีพ

[HO] การสร้างสรรค์การเขียนแบบภาพ 3 มิติ Image

[HO] การสร้างสรรค์การเขียนแบบภาพ 3 มิติ

[HO] งานช่างในบ้าน Image

[HO] งานช่างในบ้าน

[HO] ชนิดของภาพสามมิติหรือ ภาพพิกทอเรียล Image

[HO] ชนิดของภาพสามมิติหรือ ภาพพิกทอเรียล

[HO] เปิดโลกอาชีพ Image

[HO] เปิดโลกอาชีพ

[HO] พร้อมรู้สู่การสร้างอาชีพ Image

[HO] พร้อมรู้สู่การสร้างอาชีพ

[HO] วิธีการประกอบอาหาร (สาธิตการประกอบอาหารประเภทสำรับ) Image

[HO] วิธีการประกอบอาหาร (สาธิตการประกอบอาหารประเภทสำรับ)

[HO] สิ่งประดิษฐ์พิชิต zero waste (สร้างสรรค์ปั่นปั้นกระดาษ) Image

[HO] สิ่งประดิษฐ์พิชิต zero waste (สร้างสรรค์ปั่นปั้นกระดาษ)

การเขียนภาพไอโซเมตริก Image

การเขียนภาพไอโซเมตริก

งานบ้าน Image

งานบ้าน

บ้านสวย ด้วยสวนจิ๋ว Image

บ้านสวย ด้วยสวนจิ๋ว

สวนจิ๋ว ราคาแจ๋ว Image

สวนจิ๋ว ราคาแจ๋ว

หลักการมองภาพฉายมุมที่ Image

หลักการมองภาพฉายมุมที่

08 ภาษาต่างประเทศ [ประถม]

[EN] คำที่มีเสียง ch และ sh (Digraphs : ch,sh) Image

[EN] คำที่มีเสียง ch และ sh (Digraphs : ch,sh)

[EN] บทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสารทักทายอย่างสุภาพ Image

[EN] บทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสารทักทายอย่างสุภาพ

[EN] สถานที่พักผ่อน (Going on Vacation) Image

[EN] สถานที่พักผ่อน (Going on Vacation)

[EN] สภาพอากาศ (Weather) Image

[EN] สภาพอากาศ (Weather)

Asking & Giving directions Image

Asking & Giving directions

Weather&Season (All arond year) ฤดูกาลและสภาพอากาศ Image

Weather&Season (All arond year) ฤดูกาลและสภาพอากาศ

08 ภาษาต่างประเทศ [มัธยม]

[EN] Active & Passive voice Image

[EN] Active & Passive voice

[EN] Conjunctions หรือ Giving Reasons Image

[EN] Conjunctions หรือ Giving Reasons

[EN] Describing Places Image

[EN] Describing Places

[EN] Have you ever been to London? Image

[EN] Have you ever been to London?

[EN] Let's talk about future plan! Image

[EN] Let's talk about future plan!

[EN] My Family Image

[EN] My Family

[EN] Past Simple Tense Image

[EN] Past Simple Tense

[EN] Talking about illness Image

[EN] Talking about illness

[EN] What’s the weather like today? Image

[EN] What’s the weather like today?

[EN] การใช้ Part of speech ตัวอย่างคำที่มาจากรากศัพท์เดียวกันแต่ต่างกันที่ Word forms Image

[EN] การใช้ Part of speech ตัวอย่างคำที่มาจากรากศัพท์เดียวกันแต่ต่างกันที่ Word forms

[EN] การใช้ภาษาเพื่อการเปรียบเทียบ (Comparison) Image

[EN] การใช้ภาษาเพื่อการเปรียบเทียบ (Comparison)

[EN] การบรรยายลักษณะของบุคคล (Adjective Describing People) Image

[EN] การบรรยายลักษณะของบุคคล (Adjective Describing People)

[EN] คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่าง Image

[EN] คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่าง

[EN] คำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Parts of the Body) Image

[EN] คำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Parts of the Body)

[EN] โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงสิ่งที่จําเป็นต้องกระทํากฎระเบียบการให้คําแนะนํา (Modal verbs) Image

[EN] โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงสิ่งที่จําเป็นต้องกระทํากฎระเบียบการให้คําแนะนํา (Modal verbs)

[EN] ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองในการทำกิจกรรมวันหยุด Image

[EN] ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองในการทำกิจกรรมวันหยุด

Becase i love you really? Image

Becase i love you really?

Comparison of Adjectives Image

Comparison of Adjectives

English for Gamecasters Image

English for Gamecasters

Get well soon! Image

Get well soon!

Had we met each other before? Image

Had we met each other before?

Keep on does it ring a bell Image

Keep on does it ring a bell

My favorite fruit Image

My favorite fruit

Online reading by style Image

Online reading by style

Subject & Object Image

Subject & Object

The joy of writing Image

The joy of writing

Things I can do! Image

Things I can do!

การจับใจความสำคัญ (Global Reading: Getting the main ideas) Image

การจับใจความสำคัญ (Global Reading: Getting the main ideas)

การสอน Physical Appearance โดยใช้โครงสร้าง Comparison of Adjectives Image

การสอน Physical Appearance โดยใช้โครงสร้าง Comparison of Adjectives

การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว (English for Cafe hoppers) Image

การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว (English for Cafe hoppers)

คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว Image

คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน (Q&A for influencers) Image

คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน (Q&A for influencers)

ภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล (English for Travelling and Staycation) Image

ภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล (English for Travelling and Staycation)

ภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล (When in Bangkok…: Imagining the idioms) Image

ภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล (When in Bangkok…: Imagining the idioms)

ภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง (Live Stories: Basic presentations in English) Image

ภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง (Live Stories: Basic presentations in English)

ภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล ภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ (Culture and Your Community) Image

ภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล ภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ (Culture and Your Community)

ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการแต่งกายเครื่องประดับและสิ่งของต่างๆ (English in Fashion) Image

ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการแต่งกายเครื่องประดับและสิ่งของต่างๆ (English in Fashion)

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล (English and Social Media) Image

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล (English and Social Media)

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล และภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก (Teen Talks in Pop Culture: Focus on everyday conversations) Image

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล และภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก (Teen Talks in Pop Culture: Focus on everyday conversations)

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ("My mama don’t like you." - Is that right?) Image

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ("My mama don’t like you." - Is that right?)

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ (Talking Sports) Image

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ (Talking Sports)

สารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ความ การตีความ (PODCAST listening) Image

สารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ความ การตีความ (PODCAST listening)

หลักการออกเสียง (Learning Words through Songs) Image

หลักการออกเสียง (Learning Words through Songs)

Khan Academy

การนับ | Counting Image

การนับ | Counting

การบวกลบไม่เกิน 1000 | Addition and subtraction within 1000 Image

การบวกลบไม่เกิน 1000 | Addition and subtraction within 1000

การบวกลบไม่เกิน 20 | Addition and subtraction within 20 Image

การบวกลบไม่เกิน 20 | Addition and subtraction within 20

การบวกและการลบ | Addition and subtraction Image

การบวกและการลบ | Addition and subtraction

การบวกและการลบเบื้องต้น | Addition and subtraction intro Image

การบวกและการลบเบื้องต้น | Addition and subtraction intro

การวัดและข้อมูล | Measurement and data Image

การวัดและข้อมูล | Measurement and data

ค่าประจำหลัก (สิบกับร้อย) | Place value (tens and hundreds) Image

ค่าประจำหลัก (สิบกับร้อย) | Place value (tens and hundreds)

ทศนิยม | Decimals Image

ทศนิยม | Decimals

เรขาคณิต | Geometry Image

เรขาคณิต | Geometry

Microsoft Digital Literacy

Digital Literacy Image

Digital Literacy

การใช้งานคอมพิวเตอร์ Image

การใช้งานคอมพิวเตอร์

การใช้งานดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย Image

การใช้งานดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย

การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย Image

การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

การใช้งานอินเทอร์เน็ต Image

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การใช้โปรแกรมตารางคำนวน Image

การใช้โปรแกรมตารางคำนวน

การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Image

การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน

การใช้โปรแกรมประมวลคำ Image

การใช้โปรแกรมประมวลคำ

การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล Image

การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ Image

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

OBEC Content Center

OBEC Content Center Image

OBEC Content Center

RBRU

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom Image

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom